Inspecteren riolering

Camera inspectie

Inzetten van camera’s voor rioolinspecties

Onze camera’s kunnen ingezet worden als hulpmiddel om bijvoorbeeld gebreken in de constructie van uw riolering te constateren (denk aan verzakkingen, ingroei van wortels, kapotte buizen). Ook kunnen ze ingezet worden ter nacontrole om er van overtuigd te kunnen zijn dat het riool weer goed schoon, en dus werkzaam, is, bijvoorbeeld na reiniging /  ontstopping.

Er kan nauwkeurig worden bepaald waar het probleem (breuk, verzakking, wortel ingroei) zich voordoet waarna in overleg een plan kan worden gemaakt hoe het euvel kan worden verholpen. Zo kan reparatie doelgericht plaatsvinden en kunnen de kosten worden beperkt.

Door de inzet van verschillende camera systemen kunnen wij rioleringen in beeld brengen van 32 mm t/m 160 mm.

Bel mij terug!
    Ik ga akkoord met het verwerken van de ingevulde gegevens.

    kruipruimte2