Stankonderzoek / Rattenoverlast

Stankonderzoek / rattenoverlast

Stank? Ratten? Wij helpen u er van af!

Terugkerende rioolverstopping? Onaangename geur of stankoverlast? Ongedierte, zoals ratten of rioolvliegjes? Wij kunnen u, met behulp van onze technieken, inzicht geven in de kwalitatieve toestand van uw riolering. Voor het inspecteren wordt gebruik gemaakt van camera rioolinspecties, leiding plaats detectie (tracen) of rookgasdetectie.

Rioolinspectie

Riolering controleren? De speciale camera’s van Fix-it-Rioolservice brengen uw riolering op een duidelijke manier in beeld.  Indien gewenst, kunt u hiervan een schriftelijke, dan wel digitale rapportage ontvangen. De schriftelijke/digitale rapportage bevat bovendien een DVD-rom met daarop videobeelden.

Leidingdetectie

Ook leiding detectie, het zogenaamde tracen, behoort tot de mogelijkheden. Met leiding detectie brengt Fix-it de locatie van bijvoorbeeld afvoerleidingen, rioleringen, putten en septic tanks nauwkeurig in kaart. Groot voordeel: er hoeven geen muren, vloeren, leidingen en rioleringen opengebroken te worden.

bruine-rat

Rookgasdetectie

Er zijn een drietal methodes om de oorzaak op te sporen, namelijk:

  • met behulp van rookgasdetectie;
  • door middel van een camerainspectie;
  • door het nagraven van de rattengangen.

Bij alle drie de methodes is het noodzakelijk om na het oplossen van de oorzaak nog enige tijd een of meerdere vallen te plaatsen om eventueel achtergebleven ratten, die niet meer terug naar het riool kunnen, te vangen.

 

Rookdetectie is een effectief wapen om lekkages en oorzaken van stankoverlast, of bijvoorbeeld overlast van ratten, snel aan het licht te brengen.

Open verbindingen en breuken in rioolleidingen kunnen stankoverlast veroorzaken. Met behulp van rookgasdetectie, waarbij rookgas in het rioolstelsel wordt gebracht, kan achterhaald worden op welke plaats in het rioolstelsel de stank naar buiten komt.

Door open verbindingen, breuken in de rioolleidingen en kapotte (verzamel)putten kunnen ratten in huis komen. Er kunnen vallen worden geplaatst om de ratten te vangen of er kan vergif worden gevoerd om ze te doden. Echter hierdoor wordt de oorzaak, een defect in de rioolleiding of put niet verholpen, en zullen na verloop van tijd weer ratten in huis komen.

Bel mij terug!
    Ik ga akkoord met het verwerken van de ingevulde gegevens.